Resource page on typography, type design, lettering art and web typography.

Arbetsboken

Din arbetsprocessen är ett verktyg som du ständigt utvecklar från projekt till projekt. I varje projekt samlar och dokumenterar du din processen, från idé till färdigt resultat, i en arbetsbok, helst kronologiskt.
Syftet med arbetsboken är att visualisera hela designprocessen för att göra en utvärdering av ditt arbete. Att förstå din egen designprocess kommer att visa dig dina styrkor och svagheter och göra dig till en bättre designer. Det hjäper dig också att argumentera för ditt slutresultat. Det går lika bra att ha den digitalt som i pappersform.

Du kan dela in din designprocess i fyra delar.

Punkt 02-05 blir en uppstartsfas av projektet, 06-09 blir Förstudie- och strategifas, 10-13 blir Designfas och slutligen 14-16 blir Presentationsfas. Designfasen (10-13) går ofta i en loop, dvs man gör ut sin idé, testar i en prototyp, utvärderar och gör om. Vi kallar det för en iterativ process.

En arbetsbok kan se ut så här:
 1. 01. Framsida.
 2. 02. Innehållsförteckning.
 3. 03. Projektbeskrivning.
 4. 04. Tidsplan med milstolpar och deadlines.
 5. 05. Beskrivning av mål och syfte.
 6. 06. Omvärldsanalys.
 7. 07. Konkurrensbild.
 8. 08. Målgruppsanalys.
 9. 09. Val av metod för att insamla material, t.ex intervjuer.
 10. 10. Brainstorm med Mindmap. Markera och utveckla område av intresse.
 11. 11. Insamling av bilder, kartor, citat, referenser och materialprover.
 12. 12. Egna idé- och frimärksskisser.
 13. 13. Prototyper och experiment.
 14. 14. Loggbok med reflektion samt anteckningar från delgenomgångar.
 15. 15. Ordbok av nya begrepp och företeelser.
 16. 16. Dokumentation av slutresultatets alla delar.