Pedagogisk verksamhet utanför högskolan

Förutom att hela min kommersiella verksamhet har bedrivits utanför högskolan så har jag också varit en flitig förekommande föredragshållare inom näringsliv och organisationer.

2016 Digital Typografi, Creative Days (3 dagar program; 28–29/1, 5/2)

Arrangör: Batteri AB, Göteborg

2015-03-26 Webtypografi, HiQ Göteborg

Arrangör: HiQ Göteborg

2014-10-10 Typedesign that matters, Scandic Copenhagen Hotel, Köpenhamn

Arrangör: Society of New Design Scandinavia

http://fusion14.snds.org

2014-05-22 I Respond Therefore I am, Gothia Towers, Göteborg

ArrangörCap&Design

http://capdesign.idg.se/1.549536

2013-11-10 Twitter på 800-talet, Pecha Kucha på Park Lane, Göteborg

ArrangörADA

2013-09-26 Om typsnitt, Bokmässan, Göteborg

Arrangör: Cap&Design

2013-03-19 Om Globala typsnitt, Bio Rival, Stockholm 

Arrangör: Cap&Design

http://capdesign.idg.se/2.990/1.489171/capdesign-live-om-typografi

2013-03-07 Om typsnitt och identitet, MEG 13 Mediedagarna, Göteborg 

Arrangör: MEG 13

http://www.meg.se

2012-11-14 Arvodeskonferens i Göteborg

ArrangörSvenska Tecknare (Svenska Tecknare ref Helena Bergendahl)

2012-05-15 Om Carolina Laudon, Berlingdagen, Kungliga Biblioteket i Stockholm, 

tillsammans med Örjan Nordling

Föreläsning och debatt om mitt konstnärskap och pedagogik

2008-03-27 Times – Tecknad under överseende av Stanley Morison (Föreläsning och debatt)

ArrangörerTypografiska Cirkeln, Svensk Form & Svenska Tecknare

2008-05-29 Mellanrum, Röhsska Museet, Göteborg tillsammans med professor HC Ericson.

Arrangör: ADA

http://www.adasweden.se/nyheter/ovrigt/eftersnack-om-mellanrum-den-29-maj/

2004-10-11 Om typografi, Utbildningsseminarie

Arrangör: In Time AB i Göteborg

2002 HL Display, anlitad som sakkunning för workshop

2002-11-07 OpenType teknologi

Arrangör: Adobe Systems Nordic AB i Stockholm

2001 Laudon Sthlm Sans – Ett typsnitt blir till,

Arrangör: Innovatum–Kunskapens Hus i Trollhättan

2001-02-22/27 Dagens Nyheters Bodoni och dess tillkomst, Dagens Nyheter, Stockholm

Föreläsning om DN Bodoni tillsammans med Örjan Nordling

Leave a Reply

Close Menu